Get Adobe Flash player

Coaching

Coaching is een begeleidingstraject waarin ondersteuning wordt geboden om in een bepaalde situatie beter te functioneren of een specifieke taak te volbrengen.

Het coachen vindt plaats binnen de context van de professionele ontwikkeling.

Coaching ondersteunt verdere ontwikkeling richting de gewenste situatie.

Het bevordert het vermogen om afstand te nemen van de eigen situatie en deze in een breder perspectief te plaatsen.

Belangrijk is de bereidheid om tot verandering te komen.

Coaching is resultaatgericht, waarbinnen de vrijheid bestaat om eigen keuzes te maken.

Tijdens het traject wordt gewerkt aan een aantal persoonlijke (leer-)doelen.

De medewerker bepaalt, of in samenspraak met ons en de leidinggevende, welke coachingsvragen er zijn.

Deze worden aan het begin van het traject vastgelegd, tussentijds regelmatig besproken en zonodig bijgesteld.

Coachen is het synoniem van het laten ontdekken en vinden van eigen antwoorden, vanuit de bestaande situatie naar de gewenste situatie.

Voorbeelden van vragen kunnen zijn:

- Mijn stijl van communiceren is niet effectief, kan ik dit veranderen?
- Hoe leer ik grenzen aangeven?
- Hoe kan ik meer invloed uitoefenen?
- Hoe kan ik mijn energie in het werk beter verdelen en inzetten?
- Hoe kan ik omgaan met mijn functieverandering?
- Hoe blijf ik betrokken bij de organisatie?
- Ik word geleefd door de waan van de dag, hoe zorg ik voor structuur en voldoende productiviteit?

Coaching kan een bijdrage leveren aan het oplossen van deze vragen.

Wat is het resultaat van coaching?

Coaching levert winst en meetbaar resultaat op:

Voor de medewerker: coaching draagt bij aan een grotere zelfstandigheid en verantwoordelijkheid en leidt tot betere prestaties.
Voor de organisatie: coaching betekent een grotere flexibiliteit en slagvaardigheid in het reageren op verandering.

Hoe ziet een coachingstraject eruit?

Coaching is doorgaans een individueel begeleidingstraject.

Een coachingsgesprek heeft gemiddeld een duur van 1,5 uur en vindt eens per twee weken plaats. De duur van het traject wordt in onderling overleg met de organisatie en de medewerker bepaald.

Er vindt vooraf altijd een kennismakingsgesprek plaats, waarin de aanleiding en de coachingsvraag aan de orde komen.

Bureau Jitske Pranger
06 53732016