Get Adobe Flash player

Intervisie

Intervisie is een vorm van deskundigheidsbevordering, waarbij de medewerker een beroep doet op collega's, om mee te denken over persoons- en functiegebonden vragen vanuit de eigen werksituatie.


Medewerkers vormen samen een intervisiegroep. Het meedenken gebeurt niet door het aandragen van oplossingen, maar door het stellen van vragen. De medewerkers krijgen, met behulp van eigen analytisch en probleemoplossend vermogen, zicht op de ingebrachte vraag of situatie en hoe hierin te handelen.

Het is een methode waarbij eigen deskundigheid wordt benut en verder wordt ontwikkeld, met als doel het bevorderen van de kwaliteit van het werk.

Een intervisie beslaat een langere periode, met een aantal vaste deelnemers.

Hoe ziet een intervisietraject er uit?                                                                     

In het kennismakingsgesprek wordt in overleg, afhankelijk van de doelen van de intervisiegroep, bepaald waaruit de begeleiding bestaat.
Hulp kan geboden worden bij het opstarten van de intervisiegroep, maar ook het gehele intervisietraject begeleiden.

Bij een begeleide intervisie kan sprake zijn van:

- ondersteuning bij het aanreiken van de verschillende werkwijzen die je als groep kunt hanteren
- het stimuleren van het leren
- het bevorderen van het vertrouwen binnen de groep
- het begeleiden bij het leren stellen van verdiepingsvragen
 

Bureau Jitske Pranger
06 53732016